Referenties per sector

Wat klanten zeggen over Doorcare

Home > Referenties > Rijksgebouwendienst en Deerns

Rijksgebouwendienst en Deerns

Doorcare is, in opdracht van de Rijksgebouwendienst nauw betrokken bij de nieuwbouw van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie.
De opdracht van Doorcare luidt: het in kaart brengen van de ruimten welke afsluitbaar moeten zijn en vervolgens bepalen wie er toegang heeft. Doorcare heeft deze opdracht de onderstaande titel gegeven.

"Organisatie vertalen naar Autorisatie"

Realisatie opdracht Doorcare in samenwerking met:

 • Rijksgebouwendienst
   
 • Deerns Raadgevend Ingenieursbureau Rijswijk
   
 • Projectdirectie Nieuwbouw, namens de ministeries.

Algemene gebouwgegevens

Architect:

Prof. Hans Kollhoff Architecten

Opdrachtgever:

Rijksgebouwendienst

Werkplekken:

4050

Oppervlakte:

Circa 132.000 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO), waarvan circa 10.000 m2 kelder, garage en commerciĆ«le ruimte;

Aantal bouwlagen:

41:

 • 2 parkeerlagen
 • 10 plintverdiepingen (waarvan 1 techn. verdieping)
 • 28 bouwlagen in de torens (waarvan 1 techn. verdieping);
 • 1 dakopbouw;

Gebouwhoogte:

140 meter + 6 meter dakopbouw.

Oplevering:

8 december 2012

Plan van aanpak Doorcare.

Het maken van een goed en beheersbaar sleutel- en slotenplan is een van de expertises van Doorcare.
Medewerkers moeten hun werkzaamheden goed en veilig kunnen verrichten, echter inventaris, voorraad en mensen moeten beschermd worden.
Bij het maken van het plan is de mate van ervaring in deze specifieke processen en het opdelen van complexe materie in begrijpelijke vraagstukken, bepalend voor een goed eindresultaat.

Doorcare heeft een plan van aanpak ontwikkeld, waarin samen met de Projectdirectie Nieuwbouw, stap voor stap naar een overzichtelijk en doordacht sleutelplan is gewerkt. Wij noemen dit "Organisatie vertalen naar Autorisatie".

Deuren, sloten, toegangscontrole systemen, krukken en schilden hebben allen op zich bepaalde functionaliteiten, per item duidelijk en begrijpelijk. Maar de combinatie van deze componenten maakt het geheel complex. Door e.e.a. overzichtelijk in kaart te brengen, verschaft Doorcare duidelijkheid in en de voortgang van dit proces . Op deze manier krijgt de aannemer op tijd de juiste informatie, en de deur heeft de juiste functionaliteiten.

Rijksgebouwendienst01Rijksgebouwendienst02

Opdrachtgever: Rijksgebouwendienst en Deerns...