integrale veiligheid van gebouwen in publieke sector steeds belangrijker

Home > Sectoren > Overheid & Instellingen

Overheid & Instellingen

Voldoende veiligheid is een groeiende uitdaging in de publieke sector.

Het creëren van veiligheid in een publieke omgeving en in overheidsgebouwen is een serieuze zaak. Het risico is groot, dus moeten partners betrouwbaar zijn.

Vooral de integrale veiligheid van (overheids)gebouwen en publieke sector lijken meer belangstelling te krijgen dan ooit. Daarnaast worden op alle niveaus van het openbaar bestuur steeds vaker risicoanalyses uitgevoerd om de veiligheid in een gebied te beoordelen. Zo dienen departementale beleidsvoorstellen tegenwoordig standaard een paragraaf risicoanalyse te bevatten en hebben bestuurders in toenemende mate de behoefte om meer inzicht in risicobronnen te krijgen.

Risicoanalyses zijn bedoeld om de besluitvorming te vereenvoudigen en te ondersteunen bij het beantwoorden van vragen als: Welke risico’s lopen we als we die keuze maken, kunnen we die risico’s ondervangen tegen acceptabele inspanningen in het licht van de effecten die de keuze genereert, of zijn de risico’s van niet ingrijpen dermate groot dat de keuze daarmee prioriteit krijgt boven andere investeringen?

De keuze voor een aanpak vraagt om een zorgvuldige afweging. Om u bij die keuze te helpen reikt Doorcare u met een inzichtelijke projectmatige aanpak de juiste handvaten aan om te komen tot de juiste preventieve maatregelen.

Wilt u meer informatie over onze aanpak? Neem dan contact met ons op.